Słowniczek najważniejszych pojęć

judo

KOMENDY

 • hajime – zacząć walkę, walczyć
 • mate – przerwać walkę
 • sanomama – bezruch
 • yoshi – walczyć dalej
 • osaekomi – trzymanie
 • toketa – przerwanie trzymania
 • soremade – koniec walki
 • hantei – werdykt ( wskazanie)

PUNKTACJA W JUDO

 • yuko – 5 małych punktów
 • waza-ari – 7 małych punktów
 • ippon – 10 małych punktów lub 1 duży punkt

KARY

 • 1 shido – upomnienie
 • 2 shido – yuko dla przeciwnika
 • 3 shido – waza-ari dla przeciwnika
 • hansoku-make – dyskwalifikacja; ippon dla przeciwnika

PODZIAŁ TECHNIK

UKEMI – pady

 • zempo-ukemi – pad w przód
 • koho-ukemi – pad w tył
 • yoko–ukemi – pad w bok
 • zempo-kaiten-ukemi – pad w przód z przewrotem

NAGE-WAZA – rzuty

 • TE-WAZA – rzuty ręczne
 • KOSHI-WAZA – rzuty biodrowe
 • ASHI-WAZA – rzuty nożne
 • MA-SUTEMI-WAZA – rzuty poświęcenia na wpros
 • YOKO-SUTEMI-WAZA – rzuty poświęcenia w bok

KATAME-WAZA – chwyty

 • OSAE-KOMI-WAZA – trzymania
 • SHIME-WAZA – duszenia
 • KANSETSU-WAZA – dźwignie

LICZEBNIKI JAPOŃSKIE

 1. ichi
 2. ni
 3. san
 4. shi
 5. go
 6. roku
 7. shichi
 8. hachi
 9. kyu
 10. ju